Προστασία - Λίπανση ελιάς

(Οι κατωτέρω οδηγίες αναφέρονται κυρίως στην περιοχή Λιβανατών Φθιώτιδας και αφορούν περισσότερο την ποικιλία ελιάς Καλαμών σε αρδευόμενα κτήματα)

Το χειμώνα από τον Ιανουάριο στις Αλκυονίδες ψεκάζουμε με χαλκό σε δυνατή δόση.

Το Μάρτιο-Απρίλιο και όταν η θερμοκρασία ανέβει στους 15 – 20 βαθμούς, ψεκάζουμε πάλι με χαλκό σε χαμηλή δόση. Ο ψεκασμός αυτός συμπίπτει εποχιακά με την καταπολέμηση της βρωμούσας (καλοκόρης) με προϊόντα όπως το dimethoate. Συνδυάζουμε με διαφυλλικό λίπασμα που περιέχει και Βόριο.

 
Στις αρχές Μαΐου και όταν το πολύ 5% των ανθέων είναι ανοικτά ψεκάζουμε για την ανθόβια γενιά του πυρηνοτρήτη με βακίλους ή πυρεθρίνες. Συνδυάζουμε με διαφυλλικό λίπασμα που περιέχει και Βόριο.
 
Σε ένα περίπου μήνα όταν ο μικρός καρπός έχει το μέγεθος σκαγιού 3 – 4 χιλιοστών ραντίζουμε για την καρπόβια (και ίσως πιο επικίνδυνη) γενιά του πυρηνοτρήτρη με διάφορα προϊόντα που θα αναφερθούν αργότερα
 
Για το Δάκο ξεκινάμε με έναν ψεκασμό σύμφωνα με τις οδηγίες των Γεωργικών προειδοποιήσεων. Η εποχή αυτή είναι γύρω στα τέλη Ιουλίου. Μπορούμε να ψεκάσουμε με dimethoate ή άλλα κατάλληλα σκευάσματα. Γύρω στα τέλη Αυγούστου μπορούμενα αναρτήσουμε τις παγίδες (από μία σε κάθε δένδρο εξωτερικής σειράς και κάθε δεύτερο δένδρο στις εσωτερικές σειρές) που θα πρέπει να αντικατασταθούν μετά από 2 μήνες εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν.
 
Το Σεπτέμβριο με τις πρώτες βροχές ραντίζουμε με χαλκούχο ή άλλο κατάλληλο μυκητοκτόνο για το κυκλοκόνιο εφόσον όμως η συγκομιδή πρόκειται να γίνει μετά από 30 μέρες. Μετά τη συγκομιδή, επαναλαμβάνουμε τον ψεκασμό με χαλκό σε δυνατή δόση, όταν οι θερμοκρασίες είναι 15-20º.